unideb

Néprajzi Tanszék - Ethnica

A Magyar Néprajzi Társaság választmánya 2003-ban a néprajztudomány legnagyobb múltú folyóiratának, az Ethnographianak a szerkesztésével Dr. Bartha Eleket, a debreceni Néprajzi Tanszék vezetőjét bízta meg. Emellett Dr. Keményfi Róbertet is a folyóirat szerkesztőbizottságának tagjává választotta.
Mindketten tíz éven keresztül, 2012 végéig töltötték be ezt a tisztséget.
2003-tól az új szerkesztőség felvállalta a folyóirat évi négy önálló számának kiadását.
A periodika tíz éven keresztül folyamatosan és a tárgyévnek megfelelően jelent meg.

2003 – 2012 Ethnographia

Szerkesztő: Bartha Elek
A szerkesztőbizottság elnöke: Kósa László
A szerkesztőbizottság tagjai: Cseri Miklós, Keményfi Róbert, Paládi-Kovács Attila, T. Bereczky Ibolya, Vargyas Gábor, Viga Gyula, Voigt Vilmos


A folyóirat korábbi számai (1890–2008) az alábbi internetes oldalon érhetők el: http://www2.arcanum.hu/ethnographia/opt/a100602.htm?v=pdf&a=start_f
Hírek, újdonságok