unideb

Néprajzi Tanszék - Debreceni Egyetem néprajz szakos képzés - minor

Néprajz Ba Minor képzés tantervi hálója

Szakfelelős: Dr. Bartha Elek

 egyetemi tanár – DE BTK Néprajzi Tanszék

A Néprajz BA Minor teljesítéséhez a Folklór, Etnográfia, Világ népeinek néprajza és Speciálkollégium tárgyak közül a meghirdetett kódszámú tárgyak közül tárgyanként 2-2, az Etnográfia szeminárium és Folklór szeminárium tárgyak közül pedig 1-1 tárgyat kell választani.

Modul

Kód

Tárgy

Félév/óraszám

Számonkérés

Kredit

1

2

3

4

Szakmai törzsanyag

BTNR101BA

A néprajztudomány alapjai

2+0

 

 

 

k

3

BTNR102BA

A folklorisztika alapjai

2+0

 

 

 

k

3

BTNR103BA

A kulturális antropológia alapjai

2+0

 

 

 

k

2

BTNR104BA

Társadalomnéprajz

 

2+0

 

 

k

3

BTNR231BA

Vallási néprajz

 

2+0

 

 

k

3

BTNR242BA

Etnikai csoportok

 

2+0

 

 

k

3

BTNR251BA

Forrásismeret

0+2

 

 

 

g

3

BTNR261-264BA

Világ népeinek néprajza

 

 

2+0

2+0

k

2+2=4

BTNR201-204BA

Folklór

 

 

2+0

2+0

k

3+3=6

BTNR205-206BA

Folklór szeminárium

 

 

0+2

 

k

2

BTNR211-214BA

Etnográfia

 

 

2+0

2+0

k

3+3=6

BTNR215-216BA

Etnográfia szeminárium

 

 

 

0+2

g

2

BTNR801-807BA

Muzeológia

 

 

2+0

2+0

k

3+3=6

 

BTNR701-708BA

Speciálkollégium

2+0

2+0

 

 

k

2+2=4

 

Összesítés

Összes vizsgák/gyakorlat

4/1

4/0

4/1

4/1

 

 

Összes óra elmélet/gyakorlat

8+2

8+0

8+2

8+2

 

 

Összes kredit

13

11

13

13

 

50

Erre a képzésre csak nappali tagozatos diákok jelentkezhetnek!

Hírek, újdonságok