unideb

Hallgatóknak

 

A 2018/2019. TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSA

 

  

                  

  I. FÉLÉV

 

  Regisztrációs hét:

  2018. szeptember 03. – szeptember 07. (1 hét)

  I. félévi szorgalmi időszak:

 

 I. félévi szorgalmi időszak nem végzős hallgatóknak 
 (akik tanulmányaikat nem 2019. januárjában fejezik be)

  2018. szeptember 10. -- december 14. (14 hét)                                                 

 I. félévi szorgalmi időszak végzős hallgatóknak
 (akik tanulmányaikat 2019. januárjában fejezik be)

  2018. szeptember 10. – november 30. (12 hét)

 I. félévi konzultációs hét  2018. október 29. – november 02. (1 hét) 

 I. félévi vizsgaidőszak*:

 

 I. félévi vizsgaidőszak nem végzős hallgatóknak
 (akik tanulmányaikat nem 2019. januárjában fejezik be)

  2018. december 17. –  2019. február 01. (7 hét)

 

 

 I. félévi vizsgaidőszak végzős hallgatóknak
 (akik tanulmányaikat 2019. júniusában fejezik be)

  2018. december 03. –  2019. január 11. (6 hét)

 
 
 

 

2018/19. TANÉV: ŐSZI FÉLÉV - ÓRAREND

 BA nappali képzés - 2018/2019. I. félév: 
 

 MA nappali képzés - 2018/2019. I. félév:
 

 Osztatlan Hon- és népismerettanár nappali képzés - 2018/2019. I. félév: 
 

 Fogadóórák
 

 

 

FELTÖLTÖTT DOKUMENTUMOK - TÉTELEK

 BA záróvizsga tételsor

 BA Alapvizsga tételsor

 BA muzeológia záróvizsga tételsor

 OMA szigorlat II. éves hallgatóknak

 OMA szigorlat III. éves hallgatóknak   

 Muzeologia szakirány tételei

 MA felvételi tételsor

 MA szakmai törzsanyag témakörei

Anyagi kultúra 1.

OMA zárószigorlat tételsor

  

 

SZAKDOLGOZATI KÖVETELMÉNYEK

 Űrlap szakdolgozati témaválasztáshoz 

 Választható szakdolgozati témakörök 

 Konzulensi lapok

A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

1. Címlap

 • Külső címlap: A „szakdolgozat” feliraton kívül csak a szerző nevét, és a beadás évét kell feltüntetni.
 • Belső címlap: Szerepel rajta az egyetem és a tanszék neve, a szerző neve és szakiránya, a dolgozat címe, valamint a témavezető neve és az évszám.

2. Tartalomjegyzék

 • A belső címlapot követi a tartalomjegyzék.
 • A tartalomjegyzékben a fejezetcímek mellett az oldalszámokat is fel kell. tüntetni. A dolgozat minden oldalát a belső címlapon és a mellékleteken kívül számokkal kell ellátni.

3. A szöveggel kapcsolatos formai követelmények

 • A szakdolgozatot egyoldalas formában szükséges kinyomtatni.
 • A bekötés miatt az oldalaknál 2-2,5 cm-es margó alkalmazása javasolt.
 • A dolgozat betűtípusára megkötés nincs. Az olvashatóság érdekében ajánlott a Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5-es sorközzel.
 • A szakdolgozat másfeles sortávval készül, ami oldalanként 30-35 sort jelent.
 • Az áttekinthetőség érdekében a dolgozatot bekezdésekre kell tagolni.

4. Ábrák és táblázatok

 • Az ábrákat és táblázatokat számozni szükséges.
 • Amennyiben 10-15 ábránál több található a dolgozatban vagy a mellékletben ábra, ill. táblázatjegyzék készítése javasolt.

5. Hivatkozások

 • A szakdolgozat azon megállapításaira, ami más szerzőtől, műből származik, lábjegyzetben hivatkozni kell.
 • Például: Bartha 2005: 11; Ujváry 1992: 37.

6. Irodalomjegyzék

 • A hivatkozott műveket a szerzők nevének ABC sorrendjében kell feltüntetni az irodalomjegyzékben.
 • A szerző nevét írjuk előre, amit a mű megjelenésének évszáma követ. Kettőspont után következik a mű címe, a kiadó, a kiadás helye, valamint folyóiratcikkek esetén az évfolyam és az oldalszám.
 • Internetes források esetén is szükséges a szerző és a cím megjelenítése. Emellett az internetes cím (URL) és a letöltés dátumának feltüntetése is nélkülözhetetlen.

7. Egyéb követelmények

 • Az ideális szakdolgozat teljes – mellékleten kívüli – terjedelme BA  esetén min. 30-35 oldal és MA esetén min. 40-45 oldal.
 • A szakdolgozatot 1 példányban, fekete keménykötéssel kell benyújtani, valamint 1 példányban elektronikus formában (CD) is kötelező mellékelni.

 

TEHETSÉGGONDOZÁS

A néprajz szakos képzés a gyakorlatorientáltság következtében elengedhetetlenné teszi az egyéni odafigyelést a hallgatókra. Ezáltal lehetővé válik a tehetséges, érdeklődő hallgatók, illetőleg a kiemelkedő képességűek kiszűrése. Számukra többféle választást is kínálunk. Egyrészt az ország egyik legkidolgozottabb, legjobban szervezett, a Debreceni Egyetemen működő tehetséggondozó programjának keretében, amely már a BA képzésben kezdődik, és amelynek eredményei már a mesterszakra bekerülőkön is lemérhetők.

A Bölcsészettudományi Karon a tehetséggondozás további hangsúlyos formái a demonstrátori rendszer, a Hatvani István Szakkollégium, amelyek már évek óta sikerrel működnek. A demonstrátorok szakunkon az oktatáshoz és a kutatáshoz közvetlenül kapcsolódó feladatokat látnak el, ehhez pedig ösztöndíj kiegészítést kapnak. Jók a tapasztalataink ezen a téren.

A tehetséggondozás szakspecifikus formája a kutatói munkára való személyes felkészítés. Ez jórészt a tudományos pályázatokhoz kapcsolódik, és egyfajta tutoriális rendszer létrehozását jelenti. Az utóbbi évtized során ez a struktúra tanszékünkön már kialakult, eredményei a tudományos diákköri munkában mérhetők le legjobban. Például 2011-ben egy országos III. helyezés, és a korábbi országos helyezések mutatják, hogy ezen a téren is magas színvonalú eredményeket érünk el. A kiemelkedő tehetségek számára pedig kiváló lehetőség, hogy doktori iskolánk szakmai programjában folytathatják tudományos tevékenységüket.

Ha felkeltette az érdeklődésed a tehetséggondozás keresd Kovács László Eriket!

Kovács László Erik: kovacslaszloerik@gmail.com

 

 

OTDK  - Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Az országos konferencia célja, hogy a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos és művészeti eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen, s ezáltal ösztönözze az intézményi TDK keretei között végzett hallgatói tudományos és művészeti tevékenységet. Támogassa és elismerje a felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit: oktatókat, kutatókat és mindenekelőtt a tehetséges hallgatókat, valamint segítséget nyújtson a kutatómunkában való továbbhaladáshoz és a tudományos, művészeti pályán való induláshoz.

Az OTDT Titkárságának címe:  1051 Budapest, Dorottya u. 8.

   Honlapcím: www.otdt.hu; www.otdk.hu

 

A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék hallgatóinak OTDK eredményei 2001-2011

 Eredmények

Hírek, újdonságok