unideb

Felvételizőknek

"Az első etnográfus az ősember volt,
aki a tűz mellett nevetve mesélt társainak
a szomszéd törzs furcsa szokásairól."
(Birket-Smith)

Mivel foglalkozik a néprajztudomány?

A mai néprajztudomány érdeklődési köre több irányú.

  • Foglalkozik az írásos történelemmel nem rendelkező törzsi társadalmak kultúrájával, létformáival.
  • Vizsgálja az európai osztálytársadalmak paraszti közösségeit.
  • Fontos kutatási területe a kultúra változása napjainkban.

A néprajzkutatót a múltban és a jelenben egyaránt az érdekli, hogy a kulturális és társadalmi élet különböző területein miben és mennyire különbözünk egymástól.
(Hogyan próbálták megjósolni a múltszázadban az eladó lányok, hogy ki lesz a férjük? Miért égették meg hajdan a boszorkányokat? Mire használják a népművészeti tárgyakat a mai városi lakásokban? Hogyan vélekednek a néptáncról a mai falusi fiatalok? Járhatnak-e a csángók Tesco-ba? Miért váltanak vallást egyes emberek? Hogyan különböztetik meg magukat a futballszurkolók másoktól? Megváltoznak-e táplálkozási szokásaink a TV reklámok hatására? Megannyi kérdés, amelyekre a néprajzkutatók tudják, vagy keresik a választ.)
Erről eddigi tanulmányaid során csak érintőlegesen halhattál. A néprajztudományról a legtöbb embernek csak félinformációi vannak.

 

Mit tanulhatsz a hároméves alapképzés során? 

  • Folklór: Népmesék, mondák, balladák, közmondások.
  • Hidelemrendszer és világkép: A hiedelmek és a vallás. A neolitikum kultuszai. Zsákmányoló, állattartó és földművelő társadalmak hiedelmei és rítusai. Animizmus, totemizmus. A samanizmus. Agrárkultusz. Vallás és mágia. Magyar mitológia. A magyar nép hiedelemvilága. Népi gyógyítás. Hiedelmek a harmadik évezred küszöbén.
  • Népszokások: Az ünnepi szokások, az egyes ünnepek eredete, keresztény tartalma. Ünnepek és jeles napok a magyar és az európai folklórban.
  • Társadalomnéprajz: A közösség természete. A falu paraszti közössége. A paraszti világkép. A hagyományos népi gazdálkodás A magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás. Vadászat, halászat, földművelés, szőlő és borkultúra.
  • Állattartás: Nomád pásztorkodás. Pusztai, legeltető állattartás. Az állattartás és pásztorkodás néprajza. A pásztorkodás technikája és eszközei. Pásztorművészet (anyagok, technikák, táji változatok).
  • Népművészet: A paraszti kultúra tárgyi világa. A népművészet szimbolikája.
  • Kulturális antropológia: A kultúrafüggő emberi viselkedés, idegen kultúrák, szubkultúrák. A fotók antropológiája.

 

Miért jó, hogy a néprajzszakon van szakmai gyakorlat?

Muzeológia

Mindig izgalmas dolog betekinteni a kulisszák mögé. A muzeológiai gyakorlat során diákjaink a múzeumok raktáraiban, kiállítási helyiségeiben szereznek szakmai tapasztalatot. Nem csak a restaurátorok munkáját ismerhetik meg, hanem kézbe vehetik, tanulmányozhatják azokat a néprajzi tárgyakat is, amelyek nem kerülnek kiállításra, vagy amelyeket a nagyközönség csak tárolók üvegén keresztül láthat.
A muzeológiai képzés színvonalát jelzi, hogy az ország legtöbb vezető múzeumának igazgatói székében Debrecenben végzett szakembereket találunk.

 

Terepkutatás

Diákjaink a képzés során tudományos kutatóvá válnak. A debreceni Néprajzi Tanszék diákjai híresek arról, hogy kutatási eredményeik terepen gyűjtött információkra támaszkodnak. Tanszékünk jelenlegi terepkutatásai az etnikai, vallási együttélés vizsgálatára koncentrálnak. De lehetőséged nyílhat arra is, hogy saját érdeklődési területed alapján válaszd ki azt a kutatási témát, amiről később a szakdolgozatod írod.

 

Tanulmányutak

Minden évben egyhetes tanulmányutat szervezünk a határainkon túli magyar kultúra megismerésére. Ezek az utak nem csak a tanulásra, hanem a szórakozásra is lehetőséget adnak.

 

Miért érdemes ezt a szakot választani?

Az Európai Unióba lépve felértékelődik a nemzeti sajátosságaink ismerete és ápolása. Európa nem arra kíváncsi, hogy mit vettünk át tőlük, hanem arra, hogy mi magyarok mivel színesítjük az európai kulturális palettát. Ezért várhatóan a közeljövőben felértékelődik a magyar nemzeti kultúra ismeretének jelentősége. Mivel az elmúlt idők folyamán sokan és sokféle képpen igyekeztek manipulálni, a saját céljaikra kihasználni nemzeti értékeinket, különösen fontossá vált, hogy a témakört jól ismerő, objektív szakembereket képezzünk.

 

Mire specializálódhatsz?

Múzeológia specializációra van lehetőség.
Az alapszak elvégzését kövezően mester szakon lehetőség nyílik a néprajz tanári specializációra.

 

Mire tesz alkalmassá a diplomád?

A diploma lehetőséget ad arra, hogy múzeumokban, tájházakban múzeológusként helyezkedj el.
A terepkutatás során javul a kapcsolatteremtő képességed, a kommunikációs készséged, ami jelentős előnyt jelent minden olyan szakmában ahol emberekkel kell foglalkozni.
A megszerzett sajátos tudás segíti a kulturális intézményekben elhelyezkedő hallgatóink munkáját.
Több diákunk sikerrel kamatoztatja a nálunk megszerzett ismereteket a médiában végzett munkája során.
A tanszékünk nyújtotta széleskörű tudás hasznosítható a kulturális kapcsolatok és az idegenforgalom terén is.
Lehetőséged van tanulmányaid folytatására a mesterszakon, így lehet belőled – többek közt – néprajz tanár is.
Később részt vehetsz a tanszékünkön működő Ph.D képzésben és doktori fokozatot szerezhetsz.

Mi a vonzó az egyetemi években?


A néprajzi tanszék emberléptékű. Hallgatóink jól ismerik egymást, és ez elősegíti a közösségi rendezvények megszervezését. A néprajzosok „jó társaság”, sajátos színfoltjai az egyetemi polgárságnak.
Minden évben a másodévesek szerveznek elsősavatót, ahol kötetlen szórakozás, vetélkedők és hajnalig tartó tánc teremt kellemes keretet az ismerkedéshez az oktatókkal és egymással.
Húsvét előtt és adventkor az egyetem érdekes és egyedülálló színfoltjai azok a néprajzos diákok, akik népi kismesterségekre tanítják más tanszékek hallgatóit.
Minden év farsangi időszakának kiemelt jelentőségű eseménye a tizenöt éve megrendezésre kerülő újirázi disznótor, amelyre a tanszék minden végzett és jelenlegi hallgatója és tanára hivatalos.
Tehetséges diákjainkat külföldi ösztöndíjak elnyerésére buzdítjuk és támogatjuk. Rendszeresen járnak hallgatóink Finnországba, de Törökországban és Amerikában is volt már diákunk.
A néprajzos hallgatók országos szinten is jól szervezettek, minden évben rendeznek országos hallgatói konferenciát, ahol lehetőség nyílik az elért kutatási eredmények bemutatására, megvitatására és a kapcsolatteremtésre.

Ha részletesebb információt kérsz, hova fordulhatsz?


Böngészd tanszékünk honlapját vagy fordulj kérdéseiddel Nagy Évához (Tel: 06-52-512900/22496; email: nagyeva1@yahoo.com)

 
VÁRUNK! GYERE HOZZÁNK A DEBRECENI NÉPRAJZ SZAKRA!

Hírek, újdonságok