unideb

Néprajzi Tanszék - Néprajz és Kulturális Antropológiai doktori program

A Néprajzi Tanszék kiemelten fontos tudományos műhelye a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetével közösen működtetett Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola.

Történelmi és néprajzi doktori iskola

A doktori iskola vezetője: Dr. Papp Klára 
A doktori iskola titkára: Schrek Katalin 
 

Néprajz és kulturális antropológia program

Programvezető: Dr. Bartha Elek
Programtitkár: Telenkó Bazil Mihály (telenko.bazil@arts.unideb.hu
Alprogramok: Kulturális ökológia – alprogram vezető: Dr. Keményfi Róbert
Művelődés és vallástörténet, népek, régiók és kultúrák Közép-Európában* – alprogram vezető: Dr. Bartha Elek

* Az alprogram a történelem és a néprajz alprogram közös programja, amelyben lehetőség van arra, hogy a történelem hallgató a kreditek felét a néprajz, a néprajz szakos hallgató pedig a történelem kreditekből szerezze meg.

A Történelmi és néprajzi doktori iskola kreditlistája: 

A Történelmi és néprajzi doktori iskola honlapja: felvételi, témakiírások, ügyintézés stb: http://btkphd.unideb.hu/multi2.html

Doktori témák a www.doktori.hu oldalon érhetők el.

 

Erre a képzésre nappali és levelezős diákok jelentkezhetnek.

Hírek, újdonságok