unideb

Néprajzi Tanszék - A tanszék nemzetközi kapcsolatai

A debreceni Néprajzi Tanszék 1949-ben jött létre. A tanszéken a képzés célja kettős irányú volt: gyakorlati jellegű, a II. világháború után újjászerveződő és az újonnan létrejövő múzeumok számára múzeumi szakemberek képzése, valamint tudományos kutatások végzésére alkalmas szakemberek képzése. A néprajzi kutatás profilja Kelet-Közép-Európa népeinek kultúrája volt. Különös hangsúlyt kapott a népek közötti interetnikus kapcsolatok kérdése.

A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékén már fél évszázada folyamatosan működik akadémiai kutatóhely. Az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának alapítása pedig négy évtizedre vezethető vissza. Ezen időszak alatt a Kutatócsoport, kezdetben Gunda Béla, majd Ujváry Zoltán és napjainkban Bartha Elek vezetésével a Kárpát-medence északkeleti térségének interetnikus, kulturális kapcsolatrendszerét, az ott élő népek, népcsoportok hagyományos kultúrájának egymásra hatását vizsgálta a néprajztudomány módszerével.

A tanszék arculatát ma is a kelet-közép-európai irányultság és az erősen gyakorlati orientáció jellemzi. A tantervben nagy hangsúlyt kap a terepmunka és a múzeumokban végzett gyakorlat. A hallgatóktól új tudományos eredményeket tartalmazó, saját terepmunkán alapuló diplomamunkákat követelünk meg. A tanterv középpontjában az etnográfia és a folklorisztika áll, speciális képzést kínálunk néprajzi muzeológiából és kulturális antropológiából. Tanszékünkön az oktatás erősségei közé tartozik a kisebbség kutatás, a vallási néprajz, vallásantropológia, a szokáskutatás, az etnicitás és a társadalomnéprajz. Magyarországon eddig egyedül folyik intézményünkben néprajztanárképzés. A néprajz szakos képzés célja olyan etnográfus képesítésű kutatók, felsőoktatásban és múzeumokban dolgozó szakemberek képzése, akik a tudományág legjobb európai hagyományai alapján, nemzetközi szinten tájékozottak az etnográfia, a folklorisztika, a kulturális antropológia területén, és ezen a téren szerzett tudásukat az ezredforduló igényeinek megfelelően különböző értelmiségi munkaterületeken alkalmazni tudják.

Hírek, újdonságok